Αγοράζουμε (της μετρητοίς) και πουλάμε όλους τους τύπους ανακυκλώσιμων μετάλλων, βάσει της τιμής χρηματιστηρίου κάθε είδους.

Επιπροσθέτως, το φάσμα των υπηρεσιών μας, καλύπτει από το άδειασμα αποθηκών και την αποξήλωση εργοστασίων, έως τη κοπή και την ανακύκλωση πλοίων.